ˈE la bɛn nɛn ze

ˈE la bɛn nɛn ze

Joova -Adanshɛshisɔ

-Ɲɛn ˈbu ˈkö nɔn Akie

ˈKun ˈa sɛ -le -shi -zɔ

ˈKun ˈa sɛ -le -shi -zɔ

●○○ ˈEHƐNNƐN

ˈKosa: ˈˈƝan -kɛ fɛn man -Zö -ɔ -o -bo tsabi?

Biblë -ɛ ˈla bɛn: Gn 1:28

Lëfë nɛn: Kë man -a -le -lɔɛ ˈkun -kɛ ˈyi -Zö -o bobo, ˈe ˈˈɲan -le kɔ ˈe nɛn?

○●○ ˈEFËNƐN

ˈKosa: Kë man -a -le -lɔɛ ˈkun -kɛ ˈyi -Zö -o bobo, ˈe ˈˈɲan -le kɔ ˈe nɛn?

Biblë -ɛ ˈla bɛn: Is 55:11

Lëfë nɛn: -Zö -o sɛ -le -kɛ ˈkɛ ˈyi -o dzhu, kë man -kɛ ˈkɛ ˈla ˈe -ba?

○○● ˈEFËNƐN ˈPƐ

ˈKosa: -Zö -o sɛ -le -kɛ ˈkɛ ˈyi -o dzhu, kë man -kɛ ˈkɛ ˈla ˈe -ba?

Biblë -ɛ ˈla bɛn: Ps 37:10, 11

Lëfë nɛn: ˈˈƝan -kɛ man -e bie ˈkun ˈa -le ˈɲɔn ˈa nɔn -kan -kɛ gbɛgbɛ ˈkɛ ˈyi -Zö -ɔ -o dzhu ˈkun ˈo -le ze tsa?

TSABIƐ ˈKPƐ JESU ˈWI BƐNHƐNSƆN ˈBOƝAN -AN NƐN -BË (Masë 23–Avilë 19):

-Han -yɛ ˈla ˈkun ˈhan ˈkpɛ bu -ye ze han ˈya -kɔkɔɛ ˈkö nɛn. Latɔ ˈyi -han nɔn bu ˈkpɛ man -le ˈˈyi. Avilë -po -e, ˈe -lë 19 nɛn, ˈˈman ˈkpakpa fɛn tsabiɛ -akpumun -akpumun -kɛke mi ˈba ˈya -shi Jesu Kisë ˈo ˈwi bɛnhɛnsɔn ˈboɲan -an. -Bo ˈyi ˈa -kpë ˈya, nanmɛ ˈe -dɔ -ɛ, -e hɔn latɔ ˈˈyi fɛn. Lëtsɛn ˈyi ˈa -kan puɛn ˈa -shi ˈboɲan ˈˈyɛ ˈla, ˈa dzhu bɛn ˈkö. ˈEwɛn man -le “ˈA -le ˈe -kɛkɛ ˈla ˈze -a -kan hɛnpuɛn gbɛgbɛ -ɛ!” -Wɔ tɛn bu -ye.

ˈE ˈyi ˈa sɛ dzhu lëfë nɛn: ˈˈƝan -kɛ fɛn man Jesu -wuö?