ˈE la bɛn nɛn ze

ˈE la bɛn nɛn ze

Joova -Adanshɛshisɔ

-Ɲɛn ˈbu ˈkö nɔn Akie

 SA -KETIƐN -KALE ˈKƐ

ˈKun tsa ˈkpakpa ˈa -le ko -bo ˈkɛ ˈyi -a -kpë -Zö ˈsɔn hɛndzhi

ˈKun tsa ˈkpakpa ˈa -le ko -bo ˈkɛ ˈyi -a -kpë -Zö ˈsɔn hɛndzhi

Sa -zösɔn ˈkɛ, -e ˈˈba kɔ -sɔn ˈfan ˈkɛ ˈnun. -E -le -bo ˈkɛ ˈyi -a -nɔn -ze Joova, ˈakö -a -kpë ˈo ˈsɔn. Kë man tsa ˈkpakpa ˈa -le ko sa -zösɔn ˈkɛ nɛn hɛndzhi?

-HËN VIDOO ˈA -KO SA -ZÖ ˈSƆN -BO ˈKƐ NƐN HƐNDZHI. (-E HƆN VIDÉOS ˈEBO NOS RÉUNIONS ET NOTRE MINISTÈRE.) ˈAKÖ -BU ˈSHU ˈKOSA ˈKƐ ˈˈYI ˈˈMƐƐN:

  1. ˈˈƝan -kɛ man -a -le sa ˈya -bo ˈkɛ nɛn?

  2. ˈˈƝan -kɛ fɛn man -e -lëdzhën -ze ˈkun ˈa -le ˈze sa -zösɔn -ɛn ˈe ˈtsan nanmɛ ˈa zɔzɔ ˈe -kɛ ˈkɛ gbɛgbɛ ˈnun?

  3. Bɔ sɛ -zösɔn -ɛn ˈe dzhi -giman ˈkɛ -le, ˈˈɲan -kɛ man -yɛ bu -le?

  4. ˈˈƝan -kɛ fɛn man -e bie ˈkun ˈa ko tsakö hɛndzhi? ˈE dzhi bɛn ˈɲɔn man -bu -hën vidoo -e ˈla?

  5. Kë man ˈa -le kɔ sa -shika gba nɛn ˈbua Joova ˈhɛn?

-MƐN -YƐ ˈLA ˈKUN ˈMƐN