ˈE la bɛn nɛn ze

ˈE la bɛn nɛn ze

Joova -Adanshɛshisɔ

-Ɲɛn ˈbu ˈkö nɔn Akie

 -ZÖ ˈMƐN BƐN -ƐN ˈLA -KƐ GBƐGBƐ ˈKƐ | 2 KORƐNTË 11-13

“ ˈWuën” ˈyi ˈe hɔn Pɔlë dzhan

“ ˈWuën” ˈyi ˈe hɔn Pɔlë dzhan

12:7-10

Biblë -ɛ ˈla, ˈetënnɛn -a sɛ ˈwuën ˈmɛn -bo, -aɲanda -le ˈe. Bɛn ˈyi -a nɛɛn ˈla ˈkë, ˈe sɛ -le tsabiɛ ˈba ˈwɛn ˈba -le ˈze bɛn -yɛ dzhi -wuën ˈnun, -aniin -kɛ ˈkɛ ˈyi ˈyɛ -le ˈze -a -kadzhiwun ˈla kɔ ˈnun. (Nb 33:55; Pr 22:5; Éz 28:24) “ˈWuën” ˈyi Pɔlë -o dzhu ˈkun e hɔn ˈo dzhan, ˈe sɛ -le ˈba ˈwɛn ˈba ˈˈle Jesu -gbɛsɔ gbangban ˈnun, -aniin ˈba ˈˈman nɔn kɛ Jesu -gbɛsɛ ˈbuë ˈnun man -wɔ dzhuɔ ke. -A sɛ Biblë -ɛ ˈe ˈla bɛn ˈkɛ ˈˈyi kë, ˈˈɲan -kɛ man “ˈwuën” ˈyi ˈe hɔn Pɔlë dzhan ˈe sɛ -le ˈpɛ?

Bu “ˈwuën” -ye ˈyi ˈe hɔn bu dzhan man -le ˈɲɔn?

Kë man bu sɛ -le ˈye Joova wo -shi ˈe -akaan?