ˈE la bɛn nɛn ze

ˈE la bɛn nɛn ze

Joova -Adanshɛshisɔ

-Ɲɛn ˈbu ˈkö nɔn Akie

ˈKun ˈa sɛ -le -shi -zɔ

ˈKun ˈa sɛ -le -shi -zɔ

●○○ ˈEHƐNNƐN

ˈKosa: Lo ˈkɛ ˈe sɛ ˈgbɛ tsa fɛn lë ˈkö e?

Biblë -ɛ ˈla bɛn: Is 33:24

Lëfë nɛn: ˈˈƝan -kɛ man ˈe -le ˈze -kuɛn yɛ ˈpa ˈˈkuën tsako?

○●○ ˈEFËNƐN

ˈKosa: ˈˈƝan -kɛ man ˈe -le ˈze -kuɛn yɛ ˈpa ˈˈkuën tsako?

Biblë -ɛ ˈla bɛn: Ps 72:16

Lëfë nɛn: ˈˈƝan -kɛ fɛn man ˈa sɛ ˈye ˈe wo ˈkun ˈba ˈwɛn ˈba -wuö, ˈba tan -bë?

○○● ˈEFËNƐN ˈPƐ

ˈKosa: ˈˈƝan -kɛ fɛn man ˈa sɛ ˈye ˈe wo ˈkun ˈba ˈwɛn ˈba -wuö, ˈba tan -bë?

Biblë -ɛ ˈla bɛn: Jn 5:28, 29

Lëfë nɛn: ˈˈƝan -kɛ fɛn man ˈa sɛ ˈye ˈe wo ˈkun bɛn ˈkɛ ˈyi -Zö -o dzhu ˈe ˈˈɲan -le?