ˈE la bɛn nɛn ze

ˈE la bɛn nɛn ze

Joova -Adanshɛshisɔ

-Ɲɛn ˈbu ˈkö nɔn Akie

 -ZÖ ˈMƐN BƐN -ƐN ˈLA -KƐ GBƐGBƐ ˈKƐ | 1 TIMOTE 4-6

-Zö -kale -e, -e -lë -hën -shika

-Zö -kale -e, -e -lë -hën -shika

6:6-10

Biblë -ɛ ˈla bɛn ˈkɛ ˈˈyi, kë man -yɛ -le ˈe ˈkë ˈkun -a sɛ -fan -shika bɛn ˈkɛ -hunlɔ Joova ˈsɔn, dzhi ˈe ˈlë tsa?

ˈˈƝan -kɛ fɛn man -a ˈˈman sɛ daa -Zö e -shika -man nɛɛn -da? (Mt 6:24)