ˈE la bɛn nɛn ze

ˈE la bɛn nɛn ze

Joova -Adanshɛshisɔ

-Ɲɛn ˈbu ˈkö nɔn Akie

ˈKun ˈa sɛ -le -shi -zɔ

ˈKun ˈa sɛ -le -shi -zɔ

●○○ ˈEHƐNNƐN

ˈKosa: Kë man ˈa -le lɔ -kɛ ˈkɛ ˈyi ˈe -bë -le ˈpɛnlö?

Biblë -ɛ ˈla bɛn: Is 46:10

Lëfë nɛn: ˈˈƝan -kɛ man -Zö woayo ˈo -bë -le ˈze tsabiɛ ˈba e -zapɛn -ɛn -man?

○●○ ˈEFËNƐN

ˈKosa: ˈˈƝan -kɛ man -Zö woayo ˈo -bë -le ˈze tsabiɛ ˈba e -zapɛn -ɛn -man?

Biblë -ɛ ˈla bɛn: Ps 37:29

Lëfë nɛn: ˈˈƝan -kɛ man ˈa -le ɲɔn ˈa nɔn -kan tsa -ye -kɛ ˈyi Biblë -ɛ dzhu ˈe -bɔ?

○○● ˈEFËNƐN ˈPƐ

ˈKosa: ˈˈƝan -kɛ man ˈa -le ɲɔn ˈa nɔn -kan tsa -ye -kɛ ˈyi Biblë -ɛ dzhu ˈe -bɔ?

Biblë -ɛ ˈla bɛn: Ps 37:34

Lëfë nɛn: ˈˈƝan -kɛ man -Zö -wɔ tsa bie ˈkun a -le?