ˈE la bɛn nɛn ze

ˈE la bɛn nɛn ze

Joova -Adanshɛshisɔ

-Ɲɛn ˈbu ˈkö nɔn Akie

 -ZÖ ˈMƐN BƐN -ƐN ˈLA -KƐ GBƐGBƐ ˈKƐ | MAK 13-14

A ˈˈman kiɛ nɔn tsabi -hënfu -i ˈla tö

A ˈˈman kiɛ nɔn tsabi -hënfu -i ˈla tö

ˈˈƝan -kɛ fɛn man bɛn -nɔn -tö Jesu -gbɛsɔ ˈba -ba -le -kɛ ˈyi -ba dzhu ˈkun ˈbaa ˈˈle?

14:29, 31

  • -Ba ˈye ˈbakö wo -sɛsɛ. Piɛ -o dzhui bɔbɔ ˈkun ˈo -shi Jesu ˈmɛnkö dzhi ˈhën kɛ -gbɛsɔ ˈfan ˈba.

14:32, 37-41

  • -Ba ˈˈye ˈsaka nanmɛ ˈba ˈˈko ˈbakö hɛndzhi ˈakö -ba -la.

Jesu -o -nɔn -tshɔ ˈwi ˈla ɲɛn fɔn gbɛ, ˈˈɲan -kɛ man ˈe bokan ˈo -gbɛsɔ ˈba -ze -ba ˈˈtö nɔn tsabi hënfu -i ˈla, ˈakö -kɛsɛ -a mianmian ˈba, -ba dzhu -Zö bɛn -ɛn ˈkökö?

13:9-13

  • -Ba -tɛn -zën ˈyi Jesu kɛ -bo ˈba, ˈakö -ba koko ˈbakö ˈla mianmian e -kadzhiwun ˈkɛ ˈyi ˈba kɔ ˈla ama nɛn.

  • -Ba ˈye Joova wo nanmɛ -ba -ye ˈsaka.—Ac 4:24, 29.

Bɛn ˈɲɔn man ˈe sɛ -le ˈze pɔɛ ˈe ko tsa dzhi?