ˈE la bɛn nɛn ze

ˈE la bɛn nɛn ze

Joova -Adanshɛshisɔ

-Ɲɛn ˈbu ˈkö nɔn Akie

 -ZÖ ˈMƐN BƐN -ƐN ˈLA -KƐ GBƐGBƐ ˈKƐ | MAK 15-16

Jesu -o -le -ze -kete ˈkɛ ˈyi -a -bo -e -le -kɔ ˈe nɛn

Jesu -o -le -ze -kete ˈkɛ ˈyi -a -bo -e -le -kɔ ˈe nɛn

-Kete ˈkɛ ˈyi -a -bo, ˈkun -kɛ ˈkɛ ˈyi Jesu -o -le, -e -le -le ˈkɛ kɔ ˈe nɛn, dzhui.

-KƐ ˈKƐ ˈYI -O -LE

-KETEBO