ˈE la bɛn nɛn ze

ˈE la bɛn nɛn ze

Joova -Adanshɛshisɔ

-Ɲɛn ˈbu ˈkö nɔn Akie

ˈKun ˈa sɛ -le -shi -zɔ

ˈKun ˈa sɛ -le -shi -zɔ

●○○ ˈEHƐNNƐN

ˈKosa: Biblë -ɛ -e pa -le latɔ -kɔkɔɛ nanma -ye nɛn e?

Biblë -ɛ ˈla bɛn: 2Tm 3:16

Lëfë nɛn: Biblë -ɛ ˈla bɛn -ɛn -yɛ -shuku bɛn nɛn ˈlë e?

○●○ ˈEFËNƐN

ˈKosa: Biblë -ɛ ˈla bɛn -ɛn -yɛ -shuku bɛn nɛn ˈlë e?

Biblë -ɛ ˈla bɛn: Job 26:7

Lëfë nɛn: Biblë -ɛ ˈe -zënbo ˈkɛ -yɛ tsa bokan e?

○○● ˈEFËNƐN ˈPƐ

ˈKosa: Biblë -ɛ ˈe -zënbo ˈkɛ -yɛ tsa bokan e?

Biblë -ɛ ˈla bɛn: Pr 14:30

Lëfë nɛn: Bɛn ˈkɛ ˈyi Biblë -ɛ -yɛ dzhuɔ ˈkun ˈe -le, -yɛ -le dubɛ e?