ˈE la bɛn nɛn ze

ˈE la bɛn nɛn ze

Joova -Adanshɛshisɔ

-Ɲɛn ˈbu ˈkö nɔn Akie

ˈKun ˈa sɛ -le -shi -zɔ

ˈKun ˈa sɛ -le -shi -zɔ

●○○ ˈEHƐNNƐN

ˈKosa: ˈˈƝan -kɛ fɛn man -Zö -o -bo tsa?

Biblë -ɛ ˈla bɛn: Gn 1:27, 28

Lëfë nɛn: ˈˈƝan -kɛ fɛn man ˈa sɛ ˈye ˈe wo ˈkun -kɛ ˈyi ˈe -le -ze -Zö -o -bo tsa ˈe ˈˈɲan -le?

○●○ ˈEFËNƐN

ˈKosa: ˈˈƝan -kɛ fɛn man ˈa sɛ ˈye ˈe wo ˈkun -kɛ ˈyi ˈe -le -ze -Zö -o -bo tsa ˈe ˈˈɲan -le?

Biblë -ɛ ˈla bɛn: Jos 21:45

Lëfë nɛn: ˈˈƝan -kɛ man -Zö -o dzhu ˈkun ˈo -bë -le?

○○● ˈEFËNƐN ˈPƐ

ˈKosa: ˈˈƝan -kɛ man -Zö -o dzhu ˈkun ˈo -bë -le?

Biblë -ɛ ˈla bɛn: Ap 21:4

Lëfë nɛn: Kë man ˈa -le -le ˈe ɲɔn ˈa nɔn -kan -kɛ ˈkɛ ˈyi -Zö ˈo -bë -le?