ˈE la bɛn nɛn ze

ˈE la bɛn nɛn ze

 SA -KETIƐN -KALE ˈKƐ

-Pia ˈˈman ˈpa ˈmun -shi

-Pia ˈˈman ˈpa ˈmun -shi

Bɛn ˈyi Jesu -o -kpë -kui fɛn dzhu ˈla, ˈwoayo: ‘-Pia ˈˈman ˈpa ˈmun -shi.’ (Mt 6:25) Dubɛ, tsabiɛ -kaɲanɲanlesɔ ˈba ˈwɛn ˈba -nɔn hɔn Satan ˈˈman ˈˈyi ˈla -bɛ, -pia ˈe sɛ -shi ˈba. ˈE man Jesu -o kë ˈo -nunmëndasɔ ˈba ˈyi ˈkun mmiɛ ˈˈman -le ˈze -pia -kpe ˈnun e ˈˈman mmiɛ -shi. (Ps 13:2) ˈˈƝan -kɛ fɛn? ˈEkun -piashi -kpe -e, -kɛsɛ yɛ sɛ -kɛ ˈkɛ ˈyi -a mian nɛn fɛnfɔ -le bɔbɔ, ˈe sɛ -le ˈze a ˈˈnɔn -Zö Hobishi -i ˈe -giman -ye -ɛ ˈˈkɔ ˈpɛn. (Mt 6:33) Jesu bɛn ˈyi -o dzhu, ˈe bokan tsa -ye ˈze -kɛ ˈkɛ ˈyi ˈe ˈˈle -piashi -ye, a ˈˈle ˈze yɛ ˈˈshe tsa -pia.

  • Mt 6:26: ˈˈƝan -kɛ man ˈˈbe ˈba ˈba dzhi bɛn -ɛn ˈe sɛ ˈkë tsa? (w16.07-F 9-10 § 11-13)

  • Mt 6:27: -A sɛ -le -ze -kɛ ˈkɛ ˈkpakpa yɛ sɛ tsa -pia -shɛ, ˈˈɲan fɛn man -a tsakö ˈfɛ yɛyɛ? (w05-F 1/11 22 § 5)

  • Mt 6:28-30: ˈˈƝan -kɛ man ˈpɛ ˈkɛ ˈe dzhi bɛn -ɛn -yɛ tsa ˈkë? (w16.07-F 10-11 § 15-16)

  • Mt 6:31, 32: Kë man -Ketiɛn ˈba -ba ˈˈle ˈˈba ˈˈmanlasɔ ˈba ˈnun? (w16.07-F 11 § 17)

ˈMɛn ˈˈyɛ ˈla ˈkun bɛn ˈkɛ ˈˈyi ˈnun ˈe ˈpa -shi ˈmɛn -pia