ˈE la bɛn nɛn ze

ˈE la bɛn nɛn ze

Joova -Adanshɛshisɔ

-Ɲɛn ˈbu ˈkö nɔn Akie

Janvie 8-14

Matie 4-5

Janvie 8-14
 • ˈNun 82 nanmɛ ˈsakayi

 • ˈEwɛnbo nɛn bɛndzhu (-E ˈˈman min. 3 dzhi kɔ.)

-ZÖ ˈMƐN BƐN -ƐN ˈLA -KƐ GBƐGBƐ ˈKƐ

 • Jesu -o -nɔn hɔn -kui -i fɛn -zën ˈkɛ ˈyi -o -bo, bɛn ˈkɛ ˈyi -yɛ tsa ˈkë: (Min. 10)

  • Mt 5:3: -A sɛ -lɔ ˈkun -a mian -Zö bɛn -ɛn nɛn man -a dzhilë ˈla -kpë. (nwtsty ˈla bɛn)

  • Mt 5:7: -A sɛ tsabi ˈwɛnvö -hën, nanmɛ -a sɛ ˈo -pia dzhi -lë man -a dzhilë ˈla -kpë. (nwtsty ˈla bɛn)

  • Mt 5:9: -A sɛ telɔfu -ka -le man -a dzhilë ˈla -kpë. (nwtsty ˈla bɛn; w07-F 12/1 17)

 • ˈA kö -Zö ˈMɛn Bɛn -ɛn ˈla -kɛ gbɛgbɛ ˈkɛ: (Min. 8)

  • Mt 4:9: Satan -o dzhɔ ˈla Jesu ˈze kɛ -le ˈˈɲan? (nwtsty ˈla bɛn)

  • Mt 4:23: -Giman -kɔkɔɛ ˈkɛmuën ˈɲɔn man Jesu -o -le? (nwtsty ˈla bɛn)

  • Joova dzhi bɛn ˈɲɔn man lëtsɛn ˈˈyi ˈla Biblë -ɛ ˈe -bo ˈyi -a -kë -e kë bu?

  • -Kɛ gbɛgbɛ fë ˈɲɔn man -bu -hën ˈpɛ Biblë -ɛ ˈe -bo ˈyi -a -kë lëtsɛn ˈˈyi ˈla?

 • Biblë ˈlakë: (-E ˈˈman min. 4 dzhi kɔ.) Mt 5:31-48.

-LE -ZÖ BƐNDZHU -GIMAN GBƐGBƐ ˈNUN

 • ˈEhɛnnɛn: (-E ˈˈman min. 2 dzhi kɔ.) -Tsɛ ˈebo 1 nɛn.

 • ˈEfënɛn vidoo: (Min. 5.) Kë vidoo -e, ˈakö ˈmun nɛɛn -shi -zɔ.

 • Bɛndzhu: (-E ˈˈman min. 6 dzhi kɔ.) w16.03-F 31-32: ˈE bɛnwɛn: Satan -wɔ nɔn Jesu giegie, -o -nɔn kɛ -ze -zösɔn -ɛn nɛn ˈlö hɛngbökö nɛn e?

SA -KETIƐN -KALE ˈKƐ

 • ˈNun 130.

 • ‘ˈBa ˈwɛn -a -kpë nɛnshun -kale fɛn mianmian, ˈba -ye -ɛ -lë’: (Min. 9) ˈA -hën vidoo Nangunën ˈba: -A -ko ˈba -sɔan ˈba -Zö bɛn -ɛn fɛn. ˈAkö ˈa nɛɛn -shi -zɔ -hën bɛn ˈkɛ ˈyi -yɛ tsa ˈkë. (Vidoo -boe nɛn ˈMƐNBIE NANMƐ ˈBA DZHI BƐN)

 • Bu e bu nɛnsɛn -man ˈmun sheshe ˈmunkö -sën: Kë man bu -le -le ˈe? (Min. 6) -Zɔshi. -Hën -kɛ ˈyi ˈe -le -ze ˈe nɛnnɔn bɛn -ye -ɛ mikö man ˈe -le ˈe nɛn.

 • -Zösɔansɔ Biblë ˈlakë: (Min. 30) lv-F ˈewɛn 2 § 1-7.

 • Bɛnhɛnsɔn nanmɛ ˈe ˈyi ˈyɛ -bë ˈmɛn -bo. (Min. 3)

 • ˈNun 141 nanmɛ ˈsakayi