ˈE la bɛn nɛn ze

Joova -Adanshɛshisɔ

-Ɲɛn ˈbu ˈkö nɔn Akie

Bie kun bu kë Biblë la yɛyɛ

-Bu -yɛ la kun bu lɔ Biblë -ɛ la bɛn -kpe nun? Bɔ sɛ ˈe fɛn nɔn, Biblë -ɛ la -ka ˈyi -han ˈkë yɛyɛ -kɔa ˈkɛ la, han sɛ ˈkë bu -ye. Lɛlɛ -kɛ ˈkɛ ˈyi -a bu bie fu ˈkpan ˈˈyi la bie kun bu kë Biblë -ɛ la.