ˈE la bɛn nɛn ze

Bɛnwɛn ˈkɛ ˈyi ˈe hɔn nɔn nɛn ze

Joova -Adanshɛshisɔ

Akie

ˈMun -wɔ han ˈya -kaka ˈˈyi nɛn.

ˈMun -wɔ han ˈya -kaka ˈˈyi nɛn.

Bɛn ˈkɛ ˈyi -a ˈla kɔ -yɛ tsa dzhɛnlɔ fuë. ˈE man Biblë -ɛ ˈla ˈayo: ‘ˈA ˈˈman kiɛ ˈe -hunlɔ ˈfan!’ ˈKun ˈa -le -le ˈe ɲɔn ˈa nɔn -kpë dzhilë ˈla -dɔ ˈˈyi ˈla, nanmɛ ˈkun -kɛ ˈkɛ ˈla ˈe -le -lëdzhën -ba ˈpɛnlö, ˈa dzhui dzhi bɛn han lë ˈkɛhan ˈya -kaka ˈˈyi nɛn.