ˈE la bɛn nɛn ze

Tsabiɛ ˈba -wuö, ˈba sɛ tan -bë -kpë hɛnpuɛn ˈpɛ gbɛkpo e?

Tsabiɛ ˈba -wuö, ˈba sɛ tan -bë -kpë hɛnpuɛn ˈpɛ gbɛkpo e?

ˈMun hɛn ˈlö -ye nɛn . . .

  • ˈba sɛ tan -bë -aniin ˈˈɲan?

  • ba ˈsɛ ˈˈtan ˈˈbë -aniin ˈˈɲan?

  • -e ˈdzho -kɛ ˈba sɛ tan -bë -aniin ˈˈɲan?

 ˈE ˈYI BIBLË -Ɛ -YƐ ˈE -YE ˈDZHUƆ MAN ˈˈYI:

“Tsabiɛ ˈkpakpa, ˈba gbagba ˈle ˈba nyannyan ˈama, lë- ˈkön ˈˈba -bë -tshun ˈwiˈa yɛn- fun.”—Actes 24:15, -Zö -nda gbagba bidzhu.

ˈKUN BƐN ˈˈYƐ ˈE -LE BOKAN ˈMUN MAN ˈˈYI:

Tsabi mɔn ˈla -yɛ wɔ sɛ ˈwuë, ˈe -le ˈze ˈmun fu -pia lɔ.​—2 Korɛntë 1:3, 4.

ˈE -le ˈze ˈmun ˈwi -i, yɛ ˈpa ˈˈko ˈmun pɔɛdzhi.​—Hebre 2:15.

ˈE -le ˈze ˈmun ˈye ˈe wo ˈkun ˈmun e tsabiɛ ˈba -wuö ˈmun dzhi ama, ˈmun -bë -tshun nɛn ˈpɛ.​—Jan 5:28, 29.

 ˈA SƐ ˈYE ˈE ˈYI BIBLË -Ɛ -YƐ ˈDZHUƆ WO GBƐKPO E?

-Akunda ˈkɛhan sɛ bokan tsa ˈze ˈa ˈye ˈe wo:

  • -Zö man ˈo -bo hɛnpuɛn. Biblë -ɛ -yɛ Joova ˈkpɛ -Zö ˈwɛn “ˈˈwɔ tsabiɛ ˈkpakpa hɛnpuɛn ˈze.” (Actes 17:24, 25; Psaumes 36:9, Traduction du monde nouveau) -Zö ˈwɛn ˈwɔ -kɛ ˈkpakpa hɛnpuɛn ˈze, -o -pɔn sɛnhën ˈyi ˈe sɛ -le ˈze ˈo tan tsabiɛ ˈba -wuö -bë -kpë hɛnpuɛn ˈpɛ.

  • Kiekie ˈlö, -Zö kɔfɛn tan tsabiɛ ˈba -wuö tën. Biblë -ɛ ˈla, tsabiɛ ˈba -wuö ˈɲɔn -Zö -ɔ tan -bë ˈhɔn hɛnpuɛn zapɛn fɛn, -ba -le tsabiɛ -munkuɛ. ˈBatën ˈba -le sankɛtɛn, shɔkɛtɛn, tsakuökuö, san, shɔmuan. ˈBatën -ba -wuö -e ˈˈza. ˈE man ˈo ˈkö -ye -ɛ, -o -she lë ˈkɛdzhiˈ dzhui ˈla.​—Jan 11:39-44.

  • Tsabiɛ ˈba -wuö, -Zö -yɛ ˈla ˈkun ˈo tan mmiɛ -bë ˈpɛ gbɛkpo. Joova -da ˈwi hɛn. -Wɔ ˈe -hën kɔ hɛndasɛ ˈkö ˈnun. (1 Korɛntë 15:26) -Yɛ ˈo höhö -le ˈkun ˈo ˈpɔn ˈwi -i ˈɲɛn.ˈAkö ˈo kɔ ˈwilatshufunɲɛn ˈla kë -ɛ ˈkun ˈwi -i ˈe ˈgbɛ. ˈEkun tsabiɛ ˈba -wuö ˈɲɔn ˈba ˈhɔn kɛ -akunda ˈla, ˈkun ˈo -le tan mmiɛ -bë -kpë hɛnpuɛn zapɛn fɛn -bɛ ˈˈyi, -yɛ ˈo hɛn ˈza.​—Job 14:14, 15.

 ˈMUN -HËN BƐN ˈˈYI O:

ˈˈƝan -kɛ fɛn man -a ˈkuë titi -a ˈwuë e?

Biblë -ɛ -yɛ bɛn ˈˈyɛ ˈmɛn ˈshuɔ ˈe -bo ˈˈyi nɛn: GENÈSE 3:​17-​19 nanmɛ ROMƐ 5:​12.