Amual ti dungu

Taiñ fütraque trahun fill tripantu femngequelu

Iñchiñ, pu Dunguquelu Inei Ngen Jehová, fill tripantu niequeiñ fütraque trahun cüla antü ngequelu. Taiñ fütraque trahun mu mülei fillque hueupin ca video taiñ quimeltuqueteu falinque dungu Biblia mu. Fillque nütramcan ca pengelün dungu quimeltuqueiñmu ñi inayal Biblia ñi ngülam taiñ mongen mu. Inei rume cüpa amule, amuafui. Cullingequelai plata.