Amual ti dungu

Mütrümmuiñ

Rume ayüwküleiñ kelluafiel ti pu ayülu ñi doy kimal Biblia mu, kam taiñ küdaw kom wall Mapu püle. Pünenge kiñe dungu nag mu mülelu, tami mütrümafiel ti pu Dungukelu Iney Ngen Jewba, tami lof mew.