PEAL
Wirin
Adentun

(Ebrew 13:15)

 1. 1. Wüldungulmi eymi,

  fey ¿chum duamkülekeymi?

  Kintulmi pu ñomngelu,

  ¿tüfa ayüwülkeeymu?

  Chaw Dios küme kimniey

  kom tami küdawmeken

  ka ti pu allkütulu

  ñi piwke mu engün.

  (WIÑO ÜLKANTUAL)

  Ayüwülkey taiñ piwke,

  wül-lu am kom taiñ mongen.

  Fey afkilpe püramyeafiel

  taiñ Chaw Ngünechen.

 2. 2. Kimeltulmi eymi,

  fey ¿chum duamkülekeymi?

  Ka kellufilmi pu che,

  ¿chumleay tami piwke?

  Welu kiñeke che,

  “duamlafiñ” pile rume,

  fey amulepe müten

  tami kimeltukeel.

  (WIÑO ÜLKANTUAL)

  Ayüwülkey taiñ piwke,

  wül-lu am kom taiñ mongen.

  Fey afkilpe püramyeafiel

  taiñ Chaw Ngünechen.

 3.  3. Duamtukeeymu Jewba,

  ¡fey müna ayüwnge llemay!

  Ngünechen kellunieeymu

  femal tañi dungu.

  Yafüluwnge müten,

  kelluaymi fentrenke che.

  Kom taiñ amuldungun

  deway pichiñma mu.

  (WIÑO ÜLKANTUAL)

  Ayüwülkey taiñ piwke,

  wül-lu am kom taiñ mongen.

  Fey afkilpe püramyeafiel

  taiñ Chaw Ngünechen.