¿KIMIMI iney ngen ta tüfachi wentru tranalelu mapu mew? Sawlu tati. Kidu ngüneytuy ti takun feychi pu che kuratufilu ta Esteban. ¡Lelifinge feychi wilüfkülechi (lüfoykülechi) pelon! ¿Chem rupamekey?

Dew lalu ta Esteban, Sawlu kintuyawülkefi Jesu ñi pu inanieetew ñi wedalkayafiel. Konpukey ruka mew, nentumekefi ka presuntükukefi karsel mew. Fentren tati pu disipulu lefmawi engün ka waria mu, ka kimeltufi engün tati pu che ti “kümeke dungu” üye mew. Welu Sawlu amuy ka waria ñi kintuafiel Jesu ñi pu inanieetew. Fewla amuy ta Damasku pingechi waria mu. Welu, tati rüpü mu, rupay kiñe afmatufalchi dungu:

Kiñe wilüf (lüfoy) pelon nagpay wenu mew, fey walloñmaeyew Sawlu. Kidu tranapuwi mapu mew, chumngechi pefiyiñ faw. Fey mew kiñe dungun feypi: ‘¡Sawlu, Sawlu! ¿Chumngelu (chemu) wedalkamekeen?’ Tati pu wentru mülelu Sawlu engün pefingün ti pelon, ka allküfi engün ti dungun, welu kimlayngün ñi chem pifel.

‘¿Iney am ta eymi, Ñidol?’ pi Sawlu.

‘Iñche ta Jesu, fey eymi tami wedalkamekeel,’ pi tati dungun. Jesu feypi tüfachi dungu am Sawlu ñi wedalkafiel Jesu ñi pu inanieetew, fey trürümfali kidu ñi femmekengen reke.

Sawlu fewla ramtueyew: ‘Ñidol, ¿chem müley ñi femal?’

‘Witrapürange ka konpunge Damasku waria mu,’ pi Jesu. ‘Üyew feypingeaymi tami chumael.’ Sawlu witrapüratulu nülay ñi nge, welu pelolay turpu. ¡Trawmaley! Feymu lle, tati pu wentru ñi mülen kidu mu, küñatu yeniengey (kuwü mew) ta Damasku.

Jesu fewla dungufi kiñe tañi inanieetew mülelu Damasku, ka feypifi: ‘Witrapürange, Anania. Amunge Rekta pingechi kalle mew. Juda ñi ruka mu, ramtupuaymi kiñe wentru Sawlu pingelu. Dullifiñ (ngümintufiñ) tañi sakin kona ngeal.’

Anania feyentuy (müngeltuy). Pefilu ta Sawlu, tukulelfi ñi kuwü wente mu, ka feypi: ‘Ñidol tañi werküenew tami ka pelotuael, ka apolngeaymi tati lif küme püllü mew.’ Pürüm (pür) Sawlu ñi epu nge llangkünagi (ütrünagi) trolüf trawa reke, ka wiño pelotuy.

Sawlu rume (mütre) küme pünengey ñi kimeltuafiel tati pu che fentren mapu mu. Kimngerpuy apostol Pablo pingetuy, ka kidu mu kimafiyiñ fentren dungu. Welu wüne peayiñ chem dungu Ngünechen ñi feypifiel Pedro ñi femal.