Amual ti dungu

Amual tati trokiñ dungu mu

Pu Dungukelu Iney Ngen Jewba

Dullial kewün dungu mapudungun

 NÜTRAM 86

Inayngün kiñe wangülen

Inayngün kiñe wangülen

¿PEAFUYMI tüfachi wilüfkülechi (lüfoykülechi) wangülen kiñe wentru dichuley (dechiniey) ñi changül kuwü? Kidu engün tripalu engün Jerusalen mu, ti wangülen weftripapay. Fey küpayngün tripawe antü püle, ka ngüneduamkey wangülen engün. Feyentuley engün tüfachi we wangülen ñi yeaetew doy falin che mu.

Tati pu wentru puwlu Jerusalen, ramtuyngün: ‘¿Chew müley tati püñeñ rey ngealu pu judio che mu?’ “Judio” kangelu üy tati pu Israel che mu. ‘Wüne peiñ kiñe wangülen tripawe antü püle mu,’ pingün tati pu wentru, ‘fey küpaiñ taiñ poyeafiel.’

Kimlu tüfachi dungu Erode, Jerusalen rey, rume weda duami. Kidu tüfachi rey ayülay ñi nünmangeal ñi ngünenieel. Fey mew ramtufi tati longkoleyechi pu saserdote: ‘¿Chew choyüngeay feypikünungechi rey?’ Fey engün llowdungueyew: ‘Biblia ta feypi Belen pingechi waria mu.’

Feymu Erode feypifi tati pu wentru küpalu tripawe antü püle: ‘Kintufimün tati püñeñ. Pefilmün, kimelmuchi. Iñche ka küpa amun tañi poyeafiel.’ ¡Welu rüftu mu Erode ayüy ñi langümafiel ti pichi wentru!

Fey mew ti wangülen adkünufi tati pu wentru puam Belen, ka tüngnagi chi wangülen wente mu chew ñi mülen ti pichi wentru. Konlu engün tati pu wentru ruka mu, pefi engün Maria ka tati püñeñ Jesu. Elufingün ti yewün ta Jesu. Welu fey wüla Jewba ngüfetueyew kiñe pewma mu, tañi wiñotunoal engün Erode mu. Feymu lle amutuy engün kidu ñi mapu mew kangelu rüpü mew.

Allkülu Erode tati pu wentru ñi amutun engün, rume illkuy (lladküy). Werküy ñi langümngeal kom pichike wentru (püchüke kampu) nielu epu tripantu ka inan, müleyelu Belen mu. Welu Jewba kimelfi tüfa Jose kiñe pewma mu, fey mew Jose ka tañi reñma (pu che) amutuy engün Egipto mu. Fey wüla, Jose allkülu tañi lan Erode, yetufi ta Maria ka Jesu ñi wiñotual engün Nasaret. Fey tüfa Nasaret pingechi waria mew tremi Jesu.

¿Chem trokimi eymi am femi ñi wilüfal (lüfoyal) feychi we wangülen? Tukulpange, tati pu wentru wüne amuyelu ta Jerusalen pefilu chi wangülen. Satana chi Weküfü ayüy ñi langümafiel Ngünechen ñi Fotüm, ka kimlu am ti rey Erode mülelu Jerusalen mu ñi küpa langümfiel. Feymu lle Satana pe no müten wilüfelfi (lüfoyelfi) tati wangülen.