¿Chew tuwi ti wenu ka ti Mapu? ¿Chumngechi dewmangey chi Antü, Küyen ka wangülen, ka itrokom chemküfchi mülelu Mapu mu? Biblia wülkey rüf wiñoldungun feypin mu, itrokom dewmay Ngünechen. Feymew, taiñ lifru (papil) wüne llituy ñi Biblia nütram, chumngechi tuwi mongen.

Kimayiñ, Ngünechen wüne dewmafilu pu püllü, kidu mu epe trüri. Tati kümeke werken püllü. Welu tüfachi Mapu dewmangey tati pu che iñchiñ reke. Feymu lle Ngünechen dewmay chi wentru, Adan pingefuy, ka domo, Eva pingefuy, ka elkünufi engu kiñe tutelu malaltükulechi rayen (chichiken) reke, kiñe Küme Mülewe. Welu feyentulayngu (müngeltulayngu) Ngünechen, ka ñamümi ñi elufalün amuleal ñi mongen engu.

Ñi dewmangen Adan, ka akun mu Fütra Mangiñ Ko rupay 1.656 tripantu. Feychi antü mu, mongelefuygün fentren wedake che. Üye wenu mapu mu, mülekefuyngün pengekenochi püllü, Satana ka tañi pu wedake püllü. Mapu mew, mülekefuyngün Kain ka fentren wedake che, ka kiñeke afmatufalchi wentru tañi nieel fentren newen. Welu ka müley kümeke che Mapu mu... Abel, Enok, ka Noe. Tüfachi KIÑE TROKIÑ mew, chillkatuayiñ kom tüfachi che ka kom tüfachi rupachi dungu.