CHUMNGELU FALIN-NGEY: Pürüm kimfalngelayafuy tati che ñi rakiduamkeel, feymu taiñ rüf kimal chem rakiduamkey, küme dulliaiñ chem ramtuafiel (Pr 20:5). Küme rakiduamliyiñ chem ramtulelafiel, pu che nütramkayaeiñmew. Femngechi kimaiñ falinke dungu. Jesus küme dullikefuy ñi ramtun. ¿Chumngechi inayentuafuiñ?

CHUMNGECHI ÑI FEMNGEAL:

  • Ramtufinge ti che tami kimal chem rakiduamkeel. Jesus dullikefuy fillke ramtun tañi kimal tañi pu inanieetew ñi rakiduam (Mt 16:13-16; be pag. 238 parr. 3-5). ¿Chem ramtuafuymi ta che tami kimal ñi rakiduamün?

  • Ramtufinge ti che ñi küme adümal ti kimeltun. Jesus küme ramtufi ka kellufi ta Pedro tañi küme adümal ti kimeltun, femngechi norümi ñi rakiduamün (Mt 17:24-26). Tami kelluafiel pu che ñi küme adümal ti kimeltun, ¿chem ramtun dulliafuymi?

  • Sakifinge ti che. Jesus sakifi kiñe wentru llowdungulu am “rume küme rakiduam mew” (Mr 12:34). ¿Chumngechi sakiafuymi kiñe che llowdungulu tami ramtufiel?

PEFINGE WÜNEN TROKIÑ TI VIDEO FEMAIÑ TATI KÜDAW ÑI FEMEL JESUS: KIMELTUAL, KA WIÑOLDUNGUNGE TI MÜLEYECHI RAMTUN:

  • Rüfngefulu rume ñi feypin ti kimeltupelu, ¿chumngelu kay kümelay chumngechi ñi kimeltukeel?

  • Re feypial müten ti kimeltun, ¿chumngelu kümelayafuy?

PEFINGE TI VIDEO ÑI EPUNGECHI TROKIÑ, KA WIÑOLDUNGUNGE TI MÜLEYECHI RAMTUN:

  • Ti kimeltupelu, ¿chumngechi küme dulli chem ñi ramtukeel?

  • Ti kimeltupelu ñi femün, ¿chumngechi inayentuafuiñ?

Taiñ kimeltukeel mu, ¿chumngechi duamküleafuy pu che? (Lk 24:32).