Rakiduamnge tami mülen Galilea mapu, Jesus ñi antü mu. Puwimi ta Jerusalen tami koneltuleal ti küni ruka kawiñ mu. Ti waria mu müley fentren che poyekefilu ta Chaw Dios kamapu küpalu. Fey chalintukulelafimi ta Jewba kiñe kulliñ, feymu meñkuyenieymi kiñe kapüra, ka trekaleymi ti rüpü apolelu fentren che mu tami puwal ngillatuwe ruka mu. Puwülmi ti ngillatuwe ruka müley fentren che ka küpa chalintukulelfilu kiñe kulliñ ta Jewba. Fey puwi tami wülal ti kapüra tati pu saserdote. Feychi mu akordarumeymi kiñe peñi kam lamngen tami lladkütunieetew, fey kimnofulmi rume chew ñi müleafel, Jesus feypieymu chem tami femafel (papeltunge Matew 5:24). Tami kümelkawkületual tami peñi kam lamngen eymu, ¿chumngechi inayafuymi Jesus ñi feypin? Nagaltu dullinge chem doy kümeafuy ñi femngeal.

TAMI FEMAFEL:

  • Nütramkafinge tami peñi kam lamngen, küme rakiduamülmi tami rüf lladkülkafiel tami femün mu.

  • Küme elkünufinge tami peñi kam lamngen ñi rakiduamkeel, pichi piwkengelu trokifilmi ka ñi koneltulen feychi weda dungu mu.

  • Küme allkütufinge tami peñi kam lamngen ñi nütramkan, müte adümnolmi rume tami feypietew, rüf piwke mu feypiafimi: “Wiñoduamtuen, weda duameleyu ñi femün mu”.

TAMI PEÑI KAM LAMNGEN ÑI FEMAFEL:

  • Tañi kellungeal feypiafuy kakelu che ti trawünche mu chumngechi tami wedalkafiel.

  • Ñimikalelafeymu tami weda femün, ka dikümtukuafeymu tami entudungual.

  • Ngüneduamafuy tami ñom piwkengen ka llükalenon tami nütramkafiel, ka wiñoduamatuafeymu kom piwke mu.

Famülke mu chalintukukelaiñ kulliñ taiñ poyeafiel ta Jewba, welu Jesus ñi kimeltukeel mu ¿duamfalngepey may kümelkawküleal taiñ pu peñi ka lamngen iñchiñ taiñ rüf poyeafiel ta Chaw Ngünechen?