Ti asirio longko ülmen werküfi ta Rabsake Jerusalen mew ñi dikümtukuafiel tati pu waria che ñi wültukuwal. Tati pu asirio fillke ngünenkan mu ngüchaltukufingün tati pu judio tañi wültukuwal weychanon mu.

  • Walloñmafingün. ‘Ñi kiñewal pu egiptoche engu kellulayaeymünmew’ pifingün (Isa 36:6)

  • Ngüchaltukufingün ñi maneluwnoal. ‘Eymün lladkütufimün ta Jewba, feymu montul-layaymünmew’ pifingün (Isa 36:7, 10)

  • Llükalkafingün. ‘Turpu wewlayafuymün tati pu asirio weychafe’ pifingün (Isa 36:8, 9)

  • Kintukaduamfingün. ‘Wültukuwülmün pu asirio che mu, doy kümelkatuafuy tamün mongen’ pifingün (Isa 36:16, 17)

Esekia fütra mupiltukefuy Jewba mu

37:1, 2, 14-20, 36

  • Petu walloñmangelu, fey kom tañi pepilnieel mu pepikafi tati waria

  • Llellipufi ta Chaw Jewba tañi montulaetew, ka femngechi yafültukufi ñi femal tati pu che

  • Jewba werküy kiñe küme püllü ñi langümafiel 185.000 asirio weychafe kiñe pun müten, femngechi füreneñmangey Esekia tañi mupiltun mu