2:2, 3

“Pichilewechi antü mew”

Taiñ mülen antü

“Jewba ñi fütra wingkul ruka”

Ñi poyefiel ta Jewba, doyküley ka lifngey

“Akunkepiay engün kom tati pu trokiñche”

Feychi che poyefilu ta Jewba, kiñewkülen mu trawüluwingün

“Amuiñ, ka püraiñ Jewba ñi fütra wingkul mew”

Tati pu rüf poyekefilu Chaw Ngünechen mangelkefi kakelu che ñi koneltuleal kidu engün mew

“Ka kidu kimeltuaeiñmew ñi rüpü mu, ka miyawaiñ ñi rüpü mu”

Biblia mu, Chaw Jewba kimeltukeeiñmew ka kellukeeiñmew ñi inayal tañi rüpü

2:4

“Ka kimwelayayngün weychan”

Isaia feypi tati weychapeyüm küdaw-we ngetuay, tüfa pengeli ta Jewba ñi pu che doyümafi ñi kümelkawküleal engün. ¿Chem am chi feychi küdaw-we Isaia ñi antü mu?

“Fütra kuchillu, ta araw ngetuay”

1 Tati araw niey kiñe yungechi kuchillu ñi rünganiefiel ti mapu. Kiñeke dewmangey pañillwe mu (1Sa 13:20)

“Wayki, rosewe ngetuay”

2 Kiñe rosewe niepelafuy kiñe yungechi kuchillu üchuna reke, pañillwe mew dewmangey ka trarikünungey kiñe nüwe mu. Tüfachi küdaw-we kellukefuy ñi rosayal tati ofad (Isa 18:5)