28:18-20

¿Chumngelu am? Jesus niey fütra pepiluwün ñi eluetew Chaw Jewba.

¿Chew? Jesus werküfi tañi pu inanieetew ñi kimeltuafiel “kom chüf mapu müleyechi pu che” ñi disipulungerpual.

Turpu fentekünukelayaiñ taiñ kimeltuafiel pu chillkatukelu kom taiñ werküetew Jesus.

  • ¿Chumngechi kimeltukefiyiñ pu che Jesus ñi werkün dungu?

  • ¿Chumngechi kellukefiyiñ pu chillkatukelu ñi inanieal engün Jesus ñi kimeltun?

  • ¿Chumngechi kellukefiyiñ pu chillkatukelu ñi inayentuafiel Jesus ñi femün?