Kimafimi ta Noe, ka peaymi chumngelu am (chemu) Ngünechen müna sakieyew. Peaymi chumngelu am Noe ñi femün mu montulelfi ñi mongen tañi pu che, ka feymew kom iñchiñ mongelekaiñ.