Ayüfalchi ül

Ti müleyechi ül pengeli taiñ piwkentukuniefiel taiñ weniyewün Jewba iñchiñ.

Fütra piwkekünuen

Chem weda dungu mu rume rupaliyiñ, Jewba fütra piwkekünuafeiñmu.

Jewba newen eluaeymu

Kiñe küme ül kelluafeiñmu taiñ newentuleal.