Amual ti dungu

Amual tati trokiñ dungu mu

Pu Dungukelu Iney Ngen Jewba

Dullial kewün dungu mapudungun

 KIMELTUN 2

¿Iney (iñi) am ta Dio?

¿Iney (iñi) am ta Dio?

1. ¿Chumgelu (chemu) am müley taiñ poyeafiel Dio?

Dio dewmay itrokom mülelu. Rumel mülekey ka chumkaw no rume aflayay ñi mongen (Salmo 90:⁠2). Kidu mu tuwi kom kümeke dungu mülelu Biblia mu (1 Timotew 1:⁠11). Dio elueiñmew mongen, feymu Kidu müten wiño mañumfali ka taiñ poyeafiel. Chillkatunge Apokalipsi 4:⁠11.

2. ¿Eymi kimimi chumgen ta Dio?

Iney (iñi) no rume turpu pekenofilu ta Dio, Kidu am kiñe püllü ngelu, ka doyküley ta kom iñchiñ mew, fün-ngelu ka foro-ngelu (Juan 1:⁠18; 4:⁠24). Kimafuyiñ Dio ñi chumgen taiñ ngüneduamün kom tañi dewmael. Kiñe dungu, fillke fün ka fillke rayen (chichiken) ñi adkünuel pengeleiñmew taiñ piwkeyeetew ka rume fentren kimün niey. Ñi rume fütra ngey chi wenu ka tüfachi mapu, pengeleiñmew tañi nien rume fütra newen. Chillkatunge Romanu 1:⁠20.

Kafey chillkatuniefilmi ta Biblia, doy kimafimi Dio. Tüfa feypikeeiñmew chumgechi ñi kümelkakefiel ta che, chem dungu ayükeel ka chem ayükenoel, ka ñi femkefiel ti pu che femkelu küme dungu kam weda dungu. Chillkatunge Salmo 103:⁠7-10.

3. ¿Niey Dio kiñe üy?

Jesu feypi: ‘Taiñ Chaw Dio wenu mülelu, yamniengepe tami üy’ (Matew 6:⁠9). Dio alün üy tükulelgekey, welu kiñe üy müten niey. Kake rume kewün mew, feychi üy kalekey ñi üytungey. Mapudungun mu “Jewba” pingey, welu kiñeke che kangelu üy mu üytukeeyew “Yave”. Chillkatunge Salmo 83:⁠18 (82:⁠19 kiñeke Biblia mu).

Biblia rulpangey kake kewün mu. Fentreken feychi Biblia, Dio ñi üy welukünuñmangey “Dio” kam “Ñidol (Señor)”  pingekey. Welu feychi dewmangey ta Biblia, Dio ñi üy müley epe regle warangka feypiley. Jesu kimeltukefilu ta che Dio mu, mufükechi kimelelfi Dio ñi üy. Chillkatunge Juan 12:⁠28.

Pefinge ti video Ngünechen, ¿niepey may kiñe üy?

4. ¿Duamniepeyiñmu may Chaw Dio?

Tüfachi piwkeyen chaw reke trüri, Dio ayüy iñchiñ taiñ rumel kümelkaleal

Jewba rüf piwkeyenieeiñmew, welu ¿chumgelu (chemu) elukeeiñmu taiñ kutrankawal? Kiñeke che feypikey: “Dio ñi pepikaletew taiñ kintukaduamgen.” Welu feyngelay tati. Chillkatunge Santiaw 1:⁠13.

Jewba eluñmanieeiñmew taiñ dullial (ngümintual) chem rüpü taiñ inayal ñi mongen mew. Müley taiñ mañumnieafiel Dio eluñmaeiñmew kiduke iñchiñ dullial (ngümintual) ayüliyiñ ñi poyeafiel (Josué 24:⁠15). Welu, fentren che dulli (ngümintuy) ñi wedalkamekeal, feymu lle müley fentren kutrankawün. Welu Jewba pen mu wedake dungu, weñangnagkey. Chillkatunge Génesis 6:⁠5, 6.

Jewba piwkeyenieeiñmew, fey mew ayükey taiñ ayüwküleal ti mongen mu. Epe puwi apümgeay ti kütrankawün ka wedake dungu. Fey mew niey kümeke duam ñi eluñmakeel ta kutrankawün. Pura kimeltun mu feypingeay chuchi ngey. Chillkatunge 2 Pedro 2:⁠9, ka 3:⁠7, 13.

5. ¿Chumgechi fülkonafuyiñ Dio mu?

Jewba mangeleiñmew ñi fülkonküleal kidu mu taiñ nütramkawafiel kidu, ta llellipun mu. Kiduke duamnieeiñmew iñchiñ mu (1 Juan 5:⁠14). Kidu ayüy tañi ngoymayal taiñ yafkan, ka kidu kimi taiñ newentulen ñi femal kidu ñi piel, femlayafuiñ rume tañi ayüniel. Femgechi weniyeafuiñ Dio, yafkangefuiñ rume. Chillkatunge Salmo 103:⁠12-14, ka Santiaw 4:⁠8.

Jewba elueiñmew mongen, feymu lle müley taiñ doy piwkeyeafiel kakelu pu che mu (Marku 12:⁠30). Amulelu tami kimfiel kidu ka feyentufilu tañi werkün dungu, pengelkefimi tami piwkeyefiel. Femülmi tüfa, küme weniyeafimi eymi. Chillkatunge 1 Timotew 2:⁠4, ka 1 Juan 5:⁠3.