Amual ti dungu

Amual tati trokiñ dungu mu

Pu Dungukelu Iney Ngen Jewba

Dullial kewün dungu mapudungun

 NÜTRAM 107

Esteban kuratungey

Esteban kuratungey

FEYCHI wentru lukutulelu tüfa feyta Esteban. Feyta Jesu ñi inanieetew ñi püntükenoetew. ¡Welu adkintufinge ñi rupameken! Tüfachi pu wentru ütrüfmekeeyew fütrake kura mew. ¿Chumngelu (chemu) fente üdefi Esteban ñi femmekefiel engün tüfa? Peafiyiñ.

Ngünechen kellukefi ta Esteban ñi femal afmangechi afmatun dungu. Tüfachi pu wentru ayükelay engün tüfa, fey mew kintukadungufi engün ñi kimeltuafiel ti rüfngechi dungu tati pu che. Welu Ngünechen elufi ta Esteban fütra kimün, ka kidu pengelkefi tüfachi pu wentru kimeltukefilu koylake dungu. Tüfa doy illkuy (lladküy) engün, feymu nüngey ka mütrümngey kiñeke pu che ñi feypial koylake dungu kidu mu.

Ti longkolechi saserdote ramtueyew: ‘¿Rüf femngey ñi feypin engün?’ Esteban llowdunguy kiñe küme wewpin mülelu Biblia mu. Af mew feypi kiñeke weda wentru üdefi engün Ngünechen ñi pu pelon wentru kuyfi mu. Ka feypi: ‘Eymün ka kom femngeymün. Langümfimün Jesu Ngünechen ñi kona, ka feyentukelaymün (müngeltukelaymün) Ngünechen ñi ley dungu.’

¡Tüfachi dungu mu, rume (mütre) illkuy tati pu longkolechi religioso! Ñi lladkün mu, kütrüreli ñi foro. Welu Esteban witrapürami ka feypi: ‘¡Lelimün (kintulmün)! Pefiñ ta Jesu witraley ti wenu mapu Ngünechen ñi man püle,’ tüfachi pu wentru ngüdikünuy ñi pilun, ka nüfi engün ta Esteban. Wingüdnentufi wekun waria.

Faw nentuy ñi takuwün engün, ka elkünulelfi ti weche wentru Sawlu pingelu ñi ngüneduamnieal. ¿Pefimi Sawlu? Fey mew kiñeke pu wentru llituy ñi kuratufiel ta Esteban. Kidu lukutuy, chumngechi peafuymi, ka ngillatufi Ngünechen: ‘Jewba, kastigakifilnge tañi weda femün mu engün.’ Kidu kimniey kiñeke ñi koylakaletew ti pu longkolechi religioso. Fey wüla tüfa, Esteban lay.

Kiñe che weda femelmew ¿ayükeymi tami wiñolelafiel weda femün, kam ngillatukefimi Ngünechen ñi wedalkayaetew? Esteban ka Jesu femlay engu tüfa. Kidu engu küme che ngeyngu feyti ñi wedalkemekeetew rume. Inayentuafuyiñ tüfa.