Amual ti dungu

Amual tati trokiñ dungu mu

Pu Dungukelu Iney Ngen Jewba

Dullial kewün dungu mapudungun

 NÜTRAM 85

Jesu choyüngey kiñe ruka kulliñ mew

Jesu choyüngey kiñe ruka kulliñ mew

¿KIMIMI eymi iney (iñi) ngen tüfachi püñeñ? May, feyta Jesu. Fewla we choyüngey chi püñeñ ruka kulliñ mu. Tüfa kiñe ruka kulliñ chew ñi elkünungeken kulliñ. Maria petu kudumtükufi Jesu, chew ñi ikemum ti pu waka ka kakelu pu kulliñ. Welu ¿chumngelu (chemu) Maria ka Jose müleyngu kulliñ engün? Fey tüfachi ruka mew choyüngekelay kiñe we püñeñ, ¿feyngelay?

No, femlay llemay. Welu fey engu müley tüfachi dungu mu: Ti wentru ngünenielu Roma mu, Sesar Augusto pingelu, dewmay kiñe ley kom che ñi wiñotual ñi waria chew choyüngemum, ka wirintükual engün tañi üy tati lifru mu. Femi, Jose choyüngey Belen pingechi waria mu. Welu kidu ka Maria puwlu engu, pelay ñi umayam (umañam) engu. Feymew küpayngu chew ñi mülen tati pu kulliñ. ¡Ka feychi antü mu Maria püñeñfi ta Jesu! Welu, pefimi ñi kümelkalen.

¿Pefimi tati pu kamañ ufisa küpalu ñi pemeafiel Jesu? Fey engün mülelu lelfün mu dew punkülelu (trafialelu) kiñe pelon alofi (lüfoy) wall mu engün. ¡Kiñe werken püllü ürke! Tati pu kamañ ufisa rume (mütre) llükayngün. Welu tati werken püllü feypi: ‘¡Llükakilmün! Nieluwiyiñ kümeke dungu. Fachantü, Belen mu, dew choyüngey Kristo ti Ñidol (Longkolelu). ¡Tüfa montulchealu! Impolküleay pañu mew ka kuduley chew ñi ikemum tati pu kulliñ.’ Fentren pu werken püllü küparumeyngün ka llituyngün ñi püramyeafiel Ngünechen. Pürüm (pür) tüfachi pu ufisa kamañ (ngüneytukelu ufisa) lefi engün ñi kintuafiel Jesu, ka fewla pefi engün.

¿Kimimi chumngelu Jesu doy falin-ngey? ¿Kimimi rüf iney am ta Jesu? Tukulpafinge, ti wünen nütram tüfachi lifru mu, dunguyiñ Ngünechen ñi wünen Fotüm ngen. Küdawi Jewba engu tañi dewman wenu ka Mapu ka itrokom tati mülelu. ¡Fey tüfa Jesu!

May, Jewba nüy tañi Fotüm ñi mongen mülelu wenu mapu mu, ka elkünufi Maria ñi pu pütra mew. Pürüm, ponwi kidu mu llituy ñi tremal kiñe püñeñ, chumngechi femkeyngün kakelu pu püñeñ ponwi ñi pu ñuke mew. Welu tüfachi püñeñ Ngünechen tañi Fotüm. Af mew, choyüngey Belen pingechi mapu mu kiñe ruka kulliñ mu. ¿Peafuymi chumngelu ayüwingün tati pu werken püllü, tañi feypifiel tati pu che Jesu ñi choyüngen?