Adkünungechi dungu fütra trawün kiñe antü ngekelu 2018-2019 (küpayalu witran-ngepakechi longkolelu)

Pefinge ti adkünungechi dungu ti fütra trawün kiñe antü ngekelu, koneltuley fillke wewpin wülkelu ti witran-ngepakechi longkolelu. Ti trawün feypi: “¡Epurume rakiduamkülelayaymi!”.

¡Epurume rakiduamkülelayaymi!

¿Chumngelu kiñeke mu epurume rakiduamküleafuiñ? Ka, ¿chem kelluaeiñmu taiñ femkenoal tüfa?

Wirintukunge tati wiñoldungun müleyechi ramtun mu

Tüfachi ramtun wiñoldungungeay amulechi wewpin mu tüfachi fütra trawün mu.