Amual ti dungu

Amual tati trokiñ dungu mu

Pu Dungukelu Iney Ngen Jewba

Dullial kewün dungu mapudungun

 BIBLIA ÑI FALIN DUNGU | MARKU 15 KA 16

Fentren pelon dungu femtripay Jesus mu

Fentren pelon dungu femtripay Jesus mu

Ñi rupan Jesus tañi mongen, ¿chem pelon dungu femtripay?

PELON DUNGU