Amual ti dungu

Amual tati trokiñ dungu mu

Pu Dungukelu Iney Ngen Jewba

Dullial kewün dungu mapudungun

 TAIÑ KRISTIANO MONGEN

‘Che trokinieaymi tami chaw ka tami ñuke’

‘Che trokinieaymi tami chaw ka tami ñuke’

Mülepalu Mapu mu, Jesus ka wiño feypi tüfachi werkün dungu: “Che trokiaymi tami chaw ka tami ñuke” (Éx 20:12; Mt 15:4). Pichikalu Jesus eluwkülefuy ñi allkütuafiel tañi pu chaw ñi feypin, feymu wüli tüfachi ngülam (Lk 2:51, TNM). Epe puwlu ñi layal, Jesus katrüleduamkülefuy tañi ñuke ñi nieal kom tañi duamnieel (Jn 19:26, 27).

Famülke mu pu wechekeche allkütufile ka yamniefile tañi pu chaw pengelayngün ñi che trokiniefiel. Rüfkünu may, kom iñchiñ müley taiñ rumel inanieafiel tüfachi werkün dungu. Dew füchafule rume taiñ pu chaw, allkütuafiyiñ ñi kümeke ngülam (Pr 23:22). Ka duamniele plata kam weda duamkülele engün pengelelafiyiñ taiñ yamniefiel ka piwkeyeniefiel (1Ti 5:8). Tunten tripantu nieliyiñ rume, eluwaiñ taiñ nütramkayafiel taiñ pu chaw, femngechi che trokinieafiyiñ.

PEFINGE TI VIDEO ¿CHUMNGECHI NÜTRAMKAYAFUIÑ TAÑI PU CHAW?, KA WIÑOLDUNGUNGE TI MÜLEYECHI RAMTUN:

  • Kiñeke mu, ¿chumngelu küdawngeafuy nütramkayal tami pu chaw engu?

  • Nütramkamekelmi tami pu chaw engu, ¿chumngechi pengelafuymi tami che trokiniefiel?

  • ¿Chumngelu kümeafuy nütramkayal tami pu chaw engu? (Pr 15:22).

    Nütramkayal tami pu chaw engu kümelkayaeymu tami mongen mu