TI WERKEN (ÑI CHILLKATUNGEAL) Marzo 2017

Tüfachi chillka mu müley chem ñi chillkatungeal 1-28 mayo, 2017 mu.

Sakiafiyiñ pu felelu ñi yamngeal

¿Iney müley ñi sakingeal? ¿Chumngelu? ¿Chumngechi kelluafeymu sakiafiel pu felelu ñi yamngeal?

Mupiltulenge, fey küme dulliaymi

Kiñeke mu, taiñ dulliel mu taiñ mongen kakünuafuy. ¿Chem kelluaeiñmew taiñ küme dullial?

Poyefinge ta Jewba kom piwke mu

Tüfachi longko ülmen Juda mu, Asa, Josafat, Esekias, ka Josia welulkawkeyngün. Welu Chaw Dios rakiduamkey ñi poyekeetew engün kom piwke mu. ¿Chumngelu?

¿Küme ngüneduamaymi chem tami kimeltuetew kuyfike nütram?

Eymi kimürpuafuymi falinke dungu kakelu che ñi welulkan mu, ka femngechi tati kuyfike nütram Biblia mu.

PU CHE ÑI MONGEN

Kümelkaenew ñi weniyekefiel pu kimche

Kom tati tripantu ñi küdawülkefiel ta Jewba, William Samuelson elungey ayüfal ka küdawngechi elfal küdaw.

Kiñe kuyfi metawe mu pengey kiñe üy tripalu Biblia mu

Pengey 2012 tripantu mu kiñeke triran metawe doy 3.000 tripantu nielu, tüfa ayüwülkefi pu arkeologo. ¿Chem falin dungu pengey fey mu?