TI WERKEN (ÑI CHILLKATUNGEAL) Septiembre 2018

Tüfachi chillka mu müley chem ñi chillkatungeal 29 octubre–2 diciembre, 2018

“Kimfilmün tüfachi dungu, fey inaniefilmün rüf ayüwküleaymün”

Ñom piwkengeliyiñ, ¿chumaiñ? ¿Chumngelu fente falin-ngey taiñ ñom piwkengeal?

Newentukuafiyiñ ta kakelu piwkeyen mu

Kimürpuaiñ chumngechi newentukuafiel ta kakelu mülen mu wedake dungu.

Kuyfi mu, ¿chumngechi medingekefuy antü?

Kuyfi mu, ¿chumngechi medingekefuy antü?

Poyekefiyiñ taiñ “ayüwün-ngechi Ngünechen”, feymu ayüwküleiñ

Rupaliyiñ rume wedake dungu, ¿chumngechi ayüwküleafuiñ?

Kom pepiluwün-ngey, welu duamtuchekey

Chaw Jewba, ¿chumngechi küme kimeltukeeiñmu taiñ duamtuafiel kakelu che?

Duamtuchefengeaiñ, Jewba reke

Kimürpuaiñ chumngechi duamtuafiel taiñ pu che, pu peñi ka lamngen, ka pu che taiñ amuldungukeel.