Amual ti dungu

PU WECHEKECHE ÑI RAMTUKEEL

Tañi papeltufiel Biblia, ¿chumngechi kelluafenew? Trokiñ 2: Adümnge tami ayüwünkechi papeltuafiel ta Biblia

Tañi papeltufiel Biblia, ¿chumngechi kelluafenew? Trokiñ 2: Adümnge tami ayüwünkechi papeltuafiel ta Biblia

Kiñe pichi weche Will pingelu, feypi: “Biblia afeluwün-ngelu trokingeafuy. Welu kimnolmi chumngechi papeltuafiel ta Biblia, femngechi rakiduamafuymi”.

Ñi doy ayüfalngeal tami papeltufiel Biblia, ¿chem chumafuymi? Tüfachi trokiñ kelluaeymu.

 Ayüfalngepe tami papeltufiel Biblia

Fey tüfa femafuymi ñi doy ayüfalngeal tami papeltufiel Biblia.

 1. Dullinge kiñe rupan dungu mülelu Biblia mu ka ngüneduamfinge. Eluwafuymi ñi estudiayafiel ñi rupan Jesus tañi mongen mew. Kafey konafuymi jw.org ka dulliafuymi kiñe afmatufalchi papeltun ñi allkütungeal.

 2. Papeltufinge tati nütram. Kidu papeltuafuymi. Kafey newentun dungun mu kiñentrür papeltuafuymi tami pu familia kam tami weni emün.

 3. Inayafuymi tüfachi kiñeke ngülam:

  • Dibujakünuafuymi ti nütram, femngechi ñi kimngeam chumngechi ñi rupan tati dungu. Wirintukunge chem rupamekey kake dibujo mew.

  • Papeltufilmi kiñe che mu poyekefilu ta Jewba, wirintukunge ñi chumngen ka chem ñi femün. Ka wirintukunge chumngechi ñi kümelkangen engün.

  • Rakiduamaymi tami nütramkamekefiel reke feychi che tripalu ti nütram mew. Küme rakiduamnge ti nütram mu ka feypiaymi fillke dungu ñi rupan.

  • Rakiduamnge kiñe che mu wedakünulu ñi femün, fey ramtuwnge: “¿Chem rupayafuy küme femfule?”. Rakiduamnge feychi Pedro “kimlafiñ ta Jesus” pilu (Marku 14:⁠66-72). Pedro femngechi weda femnofule, ¿chem rupayafuy?

  • Ayülmi, ka femafuymi tüfa: wirintukunge tami ngüneduamfiel tati nütram mew ka tami chumngentufiel. Ka wirintukunge tami kimürpuel chi nütram (Romanu 15:⁠4).

   ¡Tami papeltufiel Biblia doy ayüfalngepe!

 Amulepe tami doy kimal

Ngüneduamülmi kom ñi nüwkülen ti nütram mu, falinke dungu kimafuymi. Kiñeke mu kiñe kam epu palabra falin dungu kimeltuafeymu.

Trürümfinge ñi feypin Mateo 28:⁠7 ka Marku 16:⁠7

 • Marku ñi feypin, Jesus tañi pu discipulo tañi peaetew ka “Pedro” kütu.

 • Tüfey: Marku ngelafuy pewfaluwlu Jesus, Pedro peno feypieyew.

 • Falin dungu: Jesus ayüy ñi wiño petuafiel ta Pedro, fey Pedro kimlu tüfa, ¿chumngelu tüngduamnagi? (Marku 14:⁠66-72). ¿Chumngechi pengeli Jesus Pedro tañi rüf weningen? Ayülmi küme weni ngeal, ¿chumngechi inayentuafuymi ta Jesus?

Küme ngüneduamfilmi ti nütram, doy ayüwülaeymu tami papeltufiel ti Biblia.