Amual ti dungu

Pu Dungukelu Iney Ngen Jewba

Dullial kewün dungu mapudungun

¿Chem am chi Chaw Ngünechen ñi Ngünenien?

¿Chem am chi Chaw Ngünechen ñi Ngünenien?

Biblia ñi kimeltukeel

Tüfa kiñe Ngünenien Chaw Jewba ñi elkünuel. Wenu mapu mu müley, feymu Biblia ka üytukey “Chaw Ngünechen ñi Ngünenien wenu mapu mew” (Matew 4:17; Marku 1:14, 15). Fentren dungu trürümküleafuy tati wentru ñi ngünenien mu, welu tüfa doyküley kom dungu mu.

  • Ngüneniealu. Chaw Dios dullifi ta Jesus ñi Longko Ülmen-ngeal tañi Ngünenien mu, ka elueyew doy pepiluwün ta chem wentru no rume ñi nienoafel (Matew 28:18). Jesus re kümeke dungu femkey tañi pepiluwün mu. Doy may pengelkey tañi manelfalngen ka kutranpiwkeyechengen (Matew 4:23; Marku 1:40, 41; 6:31-34; Luka 7:11-17). Chaw Ngünechen ñi kellun mu, Jesus dullifi kiñeke che fillke trokiñ mapu mew tuwlu, fey wenu mapu mu ñi ngünenieal kom ti Mapu Jesus engu (Apokalipsi 5:9, 10).

  • Tunte ñi puwal. Pu wentru ñi ngünenien fentekünukey, welu Chaw Ngünechen ñi Ngünenien rumel müleay ka “chumkawnorume apümkangelayay” (Daniel 2:44).

  • Pu che ngünengealu. Chem tuwün niele rume ta che, femle Chaw Ngünechen ñi ayükeel, ngünenieaeyew tüfachi Ngünenien (Hecho 10:34, 35).

  • Werkün dungu. Tüfachi Ngünenien re katrütukelafi tati che ñi femal wedake dungu, doy may kimeltukefi ñi doy küme chengeal. Kiñe dungu, Biblia feypi: “‘Piwkeyefinge tami Ñidol Ngünechen kom tami piwke mew, kom tami mongen mew, ka kom tami kimün mew.’ Fey tüfa tati wünen werkün dungu ka doy falilu kom werkün dungu mew. Fey tati inalechi werkün dungu ka tüfa famngechi feypiley: ‘Piwkeyefinge tami chafche chumngechi piwkeyeniewimi ta eymi’” (Matew 22:37-39). Pu ngünengelu ñi piwkeyefiel Chaw Dios ka tañi chafche mu, doyümfingün tañi chafche ñi kümelkaleal.

  • Kimeltun. Chaw Ngünechen ñi Ngünenien wülkey werkün dungu ñi doy küme chengeal, welu kafey kimeltukefi ta che chumngechi ñi inanieafiel (Isaías 48:17, 18).

  • Chem ñi chumal. Tüfachi Ngünenien mu femtriparpuay Chaw Ngünechen ñi ayükeel, kafey eluafi ta che afnoachi mongen kiñe küme mülewe Mapu mu. Feymu tati pu ngüneniealu ülmenkawlayayngün tati pu che ñi duam mu (Isaías 35:1, 5, 6; Matew 6:10; Apokalipsi 21:1-4).