Ga’kʉnamʉ A’nikwʉn Nuga’ba Zweykwa

Jeuwá sí Ga’yeyka ɟina

Aseykumʉya ʉnkaguka ú Arhuaco

Jeuwá sí ga’yeyka ɉina azi aneyka no

Jeuwá sí ga’yeyka ɉina azi aneyka no

Jeuwá sí ga’yeyka ɉina sí ingumʉ́n migʉnchona awʉn me’ɉuno