Ga’kʉnamʉ A’nikwʉn Nuga’ba Zweykwa

Jeuwá sí Ga’yeyka ɟina

Aseykumʉya ʉnkaguka ú Arhuaco

Rigawiʉngwa neyka aʼnikwʉn nuga

Paperi Rigawiʉngwa neyka aʼnikwʉn nuga awgari Jeuwá sí gaʼwinyeyka ɉina winnʉnkʉníʼkumi gaʼkʉnamʉ iʼngeygwi semanaseʼ digawiʉngwa neyka aʼnikwʉn nuga ni, Ribru Bibria sí wásʉya zʉgʉró nari ʉnkʉrigawiʉya, Arekwera Niwipáw sí zawiʉkwasi niwingunámʉsʉya awiri Niwipáw sí wasaykwasi niwingunámʉsʉya.

Du chwey aʼgwa awkwa: Paperi Rigawiʉngwa neyka aʼnikwʉn nugari gaʼkʉnamʉ dinhéy gunti aʼnikuʼ neyka ni.

 

Ga’kʉnamʉ nʉtakʉn nugari internetse’ miga’kʉnamʉkin a’niku ni. Gwamʉ niwikʉre’sa ú

Ema ga’kʉnamʉ aseykumuyasí kwʉn nuga sanusi a’nikwʉn nuga’ba