Ga’kʉnamʉ A’nikwʉn Nuga’ba Zweykwa

Jeuwá sí Ga’yeyka ɟina

Aseykumʉya ʉnkaguka ú Arhuaco

Abiti ɉuna aʼchonʉn nuga chukweyna

Emaʼba pari paperi La Atalaya awiri ¡Despertad! abiti aʼchonʉn nuga aʼgwa ú naʼnʉndi deʼkʉchʉnha ú, awiri ingumʉ́n paperi yʉkweyna ayeygwi kwʉn nuga ni. Awiri zasanamʉ meʼzanuʼ nari chwa kwa kʉnoʼkwa ú ribru, wideu, kʉnoʼkʉkwéy nʉngwasi kwʉn nuga neykari, gaʼkʉnamʉ diwʉ́n diwʉ́n reʼzagikumana kwʉn nuga ni awiri ikʉ asaykwéy kʉnanuʼ kwa noʼkukwéy kʉnanuʼ neykazey nenʉ́n kwʉn nuga ni.

Gaʼkʉnamʉ diwʉ́n diwʉ́n aseykumʉya aʼnikwʉn nugaʼba bema gaʼkʉnamʉ násʉya nʉndi “Takʉn” yaʼba itwi ú eymákʉchʉ kwʉyʉn meʼzʉn awʉngwásiri.

 

CHWɄN

Internetse’ paperi kʉnanʉn nugari chwizʉnha’su kinʉngwi awiza ni