Ga’kʉnamʉ A’nikwʉn Nuga’ba Zweykwa

Jeuwá sí Ga’yeyka ɟina

Aseykumʉya ʉnkaguka ú Arhuaco

Bibriasí nʉriwia awʉn meʼɉunʉndi izasanamʉ meʼzanu nari ʉnkʉsisa ú

Bibriasí eygumʉn riwia awʉn meʼyunʉnno. Níwiri Bibriasí riwia awʉn aʼyuna bé awkwi nʉkʉnʉnin aʼzʉnaʼba zasanamʉ aʼzanunari awia ukumʉya ni. Eymi ni meʼzʉn gwasi ʉnkʉsisa awʉn meʼɉunʉndi aʼwarey rinhaʼsa ú.