Nan̄a folek ere otutuuk inu okupbe

Nan̄a si ere egebe inu igwook

Ebi Ata-Ikọ Jioba

Obolo

Orirọ isasa ikeek Mkpa ke Jisọs

Ire ubelejit kiji egwegween̄ owu ibe onogọọk eji orọ orirọ isasa ikeek mkpa ke Jisọs. Week ere ebe chichini eyi okokup igbet owu lek.