ስለ መልክ ሚዛናዊ አመለካከት መያዝን አስመልክቶ አንዳንድ ወጣቶች የሰጡት ሐሳብ።