መጽሐፍ ቅዱስ ከሳይንስ ጋር ይስማማል? መጽሐፍ ቅዱስ ከሳይንስ ጋር የተያያዙ ሐሳቦችን ሲጠቅስ ሐሳቦቹ ትክክል ናቸው? ተፈጥሮ በዚህ ረገድ ምን እንደሚያሳይና ስለ ተፈጥሮ የሚያጠኑ ሳይንቲስቶች ስለ ጉዳዩ ምን እንደሚናገሩ ተመልከት።