የአምላክን ስም ፊደላት በትክክል ደርድር፤ ከዚያም የአምላክ ስም ምን ትርጉም እንዳለው ተማር።