እነዚህን የመጽሐፍ ቅዱስ ባለ ታሪኮች እነሱን ከሚገልጻቸው ሐሳብ ጋር አዛምድ። አምላክን ለማገልገል የመረጡት የትኞቹ እንደሆኑ ለይ።