አምላክ፣ ኢየሱስን ጌታም ክርስቶስም እንዳደረገው እርግጠኛ እንድትሆን ያደረገህ ምንድን ነው? አሳማኝ ማስረጃ ቀርቦልሃል!