Nen video ma nwang'ere

Nen lembe ma nwang'ere i ie

Jumulembe pa Yehova

Ng'ii Dhok Alur

Wec mir acaki iwi buku pa Zekaria

Wec mir acaki iwi buku pa Zekaria

Lembe ma dongo dongo mi lembila pa Zekaria, m’ular uewo lembe dupa iwi bino pa Masiya, kite ma jubicibe ko man tho pare.