Nen video ma nwang'ere

Nen lembe ma nwang'ere i ie

Jumulembe pa Yehova

Ng'ii Dhok Alur

Wec mir acaki iwi buku pa Luka

Wec mir acaki iwi buku pa Luka

Lembe ma dongo dongo mi buku pa Luka, m’ukoro cuu mandha kwo pa Yesu man tic mi lembanyong’a m’etimo.